Chính sách thanh toán

Sản phẩm mua tại Rainbow L’affair có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

Thanh toán bằng chuyển khoản.


Thông tin tài khoản: Công ty TNHH Rainbow Cosmetic

STK: 0181003537697   Ngân hàng Vietcombank - CN Nam Sài Gòn

  1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.  
  • Thanh toán bằng phiếu mua hàng hoặc Coupon được Rainbow L’affair xác nhận hoặc ký kết hợp đồng với Rainbow L’affair
  • Lưu ý: Rainbow L’affair sẽ không thu thêm bất cứ khoản phí nào liên quan đến phương thức thanh toán của người sử dụng.