Chính sách bảo mật

a/ Thu Thập thông tin cá nhân

Rainbow L’affair  cam kết bảo mật các thông tin của khách hàng như sau

 1. Họ và tên.
 2. Địa chị.
 3. Số điện thoại.
 4. ID (trường hợp là thành viên).
 5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).
 6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).

Khi Rainbow L’affair thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).

b/ Phạm vi sử dụng
Rainbow L’affair  chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với các mục đích sau:

 1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về khách hàng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.
 2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.
 3. Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm 
 4. Giải đáp thắc mắc khách hàng
 5. Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi

6.Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm của Rainbow L’affair  

c/ Truy xuất thông tin cá nhân: 

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website's links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

d/ Cam kết bảo mật thông tin

+ Ngoài mục đích sử dụng kể trên, Rainbow L’affair  cam kết không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của khách hàng.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác đăng ký trên website.